முறையற்றதும் பயனற்றதுமான தகவல்களை வழங்கும் 10 முறைகள் (Infographic)

தற்காலச் சூழலில் வெளியாகும் செய்திகளை உண்மையானவையா என்பதை ஊர்ஜிதம் செய்திட பல வழிகளை நாம் பின்பற்றமுடியும். அவ்வாறான முறையற்ற பயனற்ற செய்திகளை எப்படி எல்லாம் தயாரித்து வழங்க முடியும் என்பதற்கான வழிகளை இங்கே காணலாம்.

Related Articles