இந்தியாவை சோதனை எலியாக மாற்றும் மருத்துவம்

உலகம் முழுதும் பொதுவாக ஒரு மாத்திரை அல்லது மருந்தை, ஒரு நாட்டில் சந்தைபடுத்தும் போது, சர்வதேச விதிப்படி, அந்த மருந்து…

article

மஞ்சள் காமாலை ஓர் வியாதியின் அறிகுறியே

“காமாலைக்காரனுக்குக் கண்டதெல்லாம் மஞ்சளாத்தான் தெரியும்” என்று ஒரு சொலவடை உண்டு. இது வேடிக்கைபோல் தெரிந்தாலும் விபரீதமான ஒன்று. கண் மஞ்சளாகத்…

article

End of Articles

No More Articles to Load