2019 இலங்கை ஜனாதிபதி தேர்தல் – 20 சுவாரஸ்யமான விடயங்கள்

இலங்கையில் வருகின்ற 16 ஆம் திகதி நடைபெற இருக்கும் ஜனாதிபதி தேர்தலானது இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு சில மாறுபட்ட பலரும் எதிர்பார்க்காத பல அம்சங்களைக் கொண்டு நடைபெறப்போகிறது. இலங்கையின் 8 ஆவது ஜனாதிபதியை தேர்ந்தடுக்கும் தேர்தல் பற்றிய 20 சுவாரஸ்யங்கள் அடங்கிய தொகுப்பு :

Related Articles