வெட்டுக்கிளி தாக்குதல்: இலங்கைக்கு புதிய சவால்? | காணொளி

இலங்கைக்குள் பிரவேசித்துள்ள இந்த வெட்டுக்கிளிகள் அனைத்து விதமான பயிர்கள் மற்றும் மரங்களின் இலைகளை உட்கொள்ளும் திறன் கொண்டவை என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

Related Articles